Kiến thức Tarot

Về Tarot hiện đại

Hình ảnh những bà đồng hay những người mặc trang phục digan bí ẩn có nét hoang dại, quả cầu thuỷ tinh, ánh nến, mùi trầm hương ngào ngạt hay những túp lều dựng tạm… là tất cả những gì chúng ta thường thấy về…

Read More