Events

Nếu bạn bận rộn và không thể đến event từ sớm hoặc muốn xem đầu tiên - cuối cùng, vui lòng để lại khung thời gian bạn muốn đăng ký để chúng mình tiện xếp thứ tự nhé! Lịch sự kiện của TADA: Từ thứ 2-6: 19h30 - 21h30 (dừng nhận khách từ 21h) Thứ 7: 14h30-17h