Major_Arcana

Bộ ẩn chính (Major Arcana) là những lá bài rất quan trọng trong một bộ bài tarot. Nhìn chung chúng là những lá bài mà một người mới dùng tarot sẽ tìm hiểu đầu tiên; một phần vì chúng ít hơn (có 22 lá ẩn chính so với 54 lá ẩn phụ) và một phần vì chúng được xem là hàm ý sâu sắc hơn, ý nghĩa hơn, và có những phần “thuộc về tinh thần” hơn của cuộc sống (Hành trình của Chàng Khờ trong Tarot). Dĩ nhiên tất cả những giai đoạn và sự kiện trong cuộc sống đều quan trọng đối với chúng ta vì chúng ta đang trải nghiệm chúng, nhưng bộ ẩn chính là những biển chỉ đường cho những thứ, cho những sự kiện và con người vốn nhìn chung hàm ý “nặng” hơn và cần được xem xét kỹ hơn so với những gì lá bài thuộc bộ ẩn phụ thể hiện.

Khi bạn giải một trải bài vốn hầu hết là các lá bài thuộc bộ ẩn chính, bạn có thể biết rằng vấn đề trong câu hỏi, và/hoặc cuộc sống của người hỏi, sâu xa hơn hoặc trong một giai đoạn “sâu sắc và ý nghĩa” hơn bình thường. Như với mọi lá bài tarot, sau cùng bạn sẽ phát triển được một số giải nghĩa mang tính cá nhân về điều mà một lá bài ẩn chính cụ thể hàm ý trong giải bài của bạn; ý nghĩa này luôn nên ưu tiên hơn ý nghĩa được tìm thấy trong sách giải nghĩa. Tuy nhiên, chúng cũng cần thời gian và trải nghiệm để phát triển thêm.

Trong bất kỳ giải bài nào, hãy tập trung đặc biệt vào những lá bài ẩn chính và khả năng liên quan của chúng với nhau và với những lá bài khác trong trải bài đó. Chúng mang những trọng tâm đặc biệt và tô màu cho phần còn lại của “câu truyện” mà các lá bài trong trải bài biểu lộ cho bạn. Ví dụ, một lá bài ẩn chính tích cực khi đặt cạnh hai hoặc ba lá bài ẩn phụ nhìn chung mang nghĩa “tiêu cực”  thường sẽ gần như làm tan biến hoặc phủ nhận phần “tiêu cực” của câu truyện mà các lá bài ẩn phụ đó biểu lộ. Hãy thử nghiệm với các nhận thức của bạn về bộ ẩn chính và xem chúng có ý nghĩa gì với bạn, trước khi hấp tấp lao vào tìm hiểu những lá bài trong bộ ẩn phụ. Bạn sẽ có một khoảng thời gian dễ chịu hơn để hấp thụ và ghi nhớ những lá bài ẩn phụ, và nhận thức rõ hơn “câu truyện” mà trải bài nói với bạn.

Click vào hình để xem từ khóa và mô tả chi tiết.

the fool
 • Khởi ĐầuTự Nguyện
 • Tự Phát
 • Niềm Tin
 • Điên Rồ
THE MAGICIAN
 • Hành Động
 • Nhận Thức Có Ý Thức
 • Tập Trung
 • Quyền Lực
THE HIGH PRIESTESS
 • Thụ Động
 • Vô Thức
 • Tiềm Năng
 • Bí Ẩn
 • Nuôi Nấng
 • Sung Túc, Trù Phú
 • Tri Giác
 • Thiên Nhiên
THE EMPEROR
 • Làm Cha
 • Cấu Trúc
 • Nắm Quyền
 • Luật Lệ
 • Giáo Dục
 • Hệ Thống Niềm Tin
 • Tiếp nhận
 • Nhận dạng nhóm
THE LOVERS
 • Mối Quan Hệ
 • Bản Năng Giới Tính
 • Niềm Tin Cá Nhân
 • Giá Trị
THE CHARIOT
 • Chiến Thắng
 • Ước Muốn
 • Tự Khẳng Định
 • Khó Kiểm Soát
STRENGTH
 • Sức Mạnh
 • Nhẫn Nại
 • Lòng Trắc Ẩn
 • Kiểm Soát Mềm Mỏng
THE HERMIT
 • Nội Quan (*tự xem xét nội tâm)
 • Tìm Kiếm
 • Dẫn Dắt
 • Đơn Độc
 • Định Mệnh
 • Điểm Bùng Phát
 • Sự Biến Chuyển
 • Tầm Nhìn Cá Nhân
JUSTICE
 • Công Lý
 • Trách Nhiệm
 • Quyết Định
 • Nguyên Nhân – Kết Quả
THE HANGED MAN
 • Bỏ Qua
 • Đảo Ngược
 • Tạm Dừng
 • Hy Sinh
DEATH
 • Kết Thúc
 • Thay Đổi
 • Loại Bỏ
 • Tác Động Tuyệt Đối
TEMPARENCE
 • Chừng Mực
 • Cân Bằng
 • Sức Khỏe
 • Kết Hợp
THE DEVIL
 • Cảnh Nô Lệ
 • Chủ Nghĩa Vật Chất
 • Sự Ngu Dốt
 • Sự Tuyệt Vọng
THE TOWER
 • Thay Đổi Đột Ngột
 • Giải Thoát
 • Sa Sút
 • Mặc Khải
THE STAR
 • Hy Vọng
 • Cảm Hứng
 • Hào Phóng
 • Yên Bình
 • Nỗi Sợ Hãi
 • Ảo Ảnh
 • Sự Tưởng Tượng
 • Sự Hoang Mang
THE SUN
 • Sự Khai Sáng
 • Sự Vĩ Đại
 • Sức Sống
 • Sự Tự Tin
JUDGEMENT
 • Sự Phán Xét
 • Sự Tái Sinh
 • Tiếng Gọi Nội Tâm
 • Sự Rửa Tội
THE WORLD
 • Sự Hợp Nhất
 • Sự Hoàn Thành Trọn Vẹn
 • Sự Kết Nối
 • Sự Thỏa Mãn

Xem thêm:

Các lớp nghĩa của bộ ẩn chính

Ý nghĩa 56 lá Ẩn Phụ (Minor Arcana)

Tham khảo: https://en.wikipedia.org/wiki/Major_Arcana

1 Comment

Leave a Reply